Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door 100%tabak.com. 100%tabak.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven en berekeningen. Noch voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de internetsite.De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

Als u via deze internetsite door middel van een hyperlink een pagina raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. 100%tabak.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

De op deze website afgebeelde teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij 100%tabak.com. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privé-gebruik.